POPTEJTE MÉ SLUŽBY

1.

O MNĚ

Ing. Igor Vlasuk

Samostatný účetní s praxí od roku 2007.
Působím v Praze, ale rád pracuji s elektronickými dokumenty přes cloudové úložiště.

2.

CO NABÍZÍM

Externí vedení účetnictví pro obchodní firmy, včetně přípravy podkladů pro daňová přiznání

(DPH, KH, SH, DPPO, DPFO).

Externí zpracování mezd malých firem. Vyúčtování cestovních náhrad. Zastupování na úřadech.


3.

CO JEŠTĚ UMÍM

Nabízím školení a implementaci ekonomického a účetního programu POHODA (agendy fakturace a objednávky, sklady a ceny, majetek, mzdy, účetnictví a DPH).

Další dovednosti: řešení problematiky celního řízení při dovozu zboží ze třetích zemí. 

4.

KONTAKT

Email: iv@ivucetnictvi.eu    Tel.: 775570553

Adresa: Chotěšovská 680/1, Praha 18, 190 00

IČO: 27564363

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

TIMELINE

2019 - do současnosti

Hlavní účetní ve společnosti 3Dwiser s.r.o. (prodej 3D tiskáren a 3D skenerů)
www.3dwiser.com

2019 - do současnosti

Alfatrust, s.r.o. Finanční účetní, jednatel, externí vedení účetnictví a mezd.
www.alfatrust.cz

2012 - 2019

Vedoucí organizační složky zahraniční společnosti BMZ Polska Sp. z o.o. (velkoobchod s oceli, dovoz hutních materiálů do EU)
www.pisec.com

2007 - 2012

Finanční účetní - Zastoupení Běloruského metalurgického závodu BMZ pro území České republiky a Slovenska.
www.eng.belsteel.com

image

ČASTÉ DOTAZY 

1.

Do kdy musím jako plátce DPH odevzdat podklady ke zpracování?

  Podklady pro zpracování DPH, kontrolního a souhrnného hlášení je nutné předat nejpozději do 15 dnů po skončení zdaňovacího období. Zdaňovací období je buď měsíc nebo čtvrtletí. Plátce má povinnost podat řádné daňové tvrzení k DPH (včetně KH/SH) do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. 
 Budu potřebovat tyto doklady: Přijaté a vydané faktury; Příjmové a výdajové pokladní doklady; Výpisy z bankovního účtu s popisem přijatých plateb; Přijaté zálohy; Zápočty pohledávek a závazků. 
  V případě, že tuto povinnost nesplníte, neodpovídám Vám za případné sankce či jakoukoli jinou škodu způsobenou neposkytnutím této nezbytné součinnosti.

2.

Do kdy musím odevzdat podklady ke zpracování mezd?

 Podklady ke mzdám je nutné předat začátkem následujícího měsíce, však nejpozději 7 pracovních dnů před Vaším stanoveným výplatním termínem. Ke zpracování mezd vašich zaměstnanců je nezbytné znát údaje o dovolených, nemocenských, prémiích, příplatcích a podobně. U nově uzavřených pracovních smluv je nutné předat mi podklady nejpozději 4 pracovní dny po uzavření pracovní smlouvy (stejná lhůta platí pro ukončené pracovní poměry zaměstnanců).

  V případě, že tuto povinnost nesplníte, neodpovídám Vám za případné sankce za opožděné podání přehledů a hlášení či jakoukoli jinou škodu způsobenou neposkytnutím této nezbytné součinnosti.

3.

Jaké doklady jsou nutné ke zpracování mezd?

     Pracovní smlouva, dodatky k pracovní smlouvě. Pokud pracovní smlouva neobsahuje výši mzdy – mzdový výměr. Dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce;
     Docházka zaměstnanců. Doklady o nepřítomnosti v zaměstnání – informace o čerpané dovolené, dočasná pracovní neschopnost, ošetřování člena rodiny, propustka k lékaři, žádosti o dovolenou, neplacené volno, neomluvená absence, cestovní příkazy atd.;
     Informace o přiznání odměn (měsíční, mimořádné) či jiných pohyblivých složek mezd (prémie, osobní ohodnocení atd.), v případě úkolové odměny informace o dosažené úkolové mzdě apod.

4. Jaké dokumenty musím mít, abych k vám mohl převést účetnictví své firmy?

  Inventarizace zůstatků rozvahových účtů (jedná se o nezaplacené faktury, nevyúčtované zálohy, majetek, stav hotovosti na různých pokladnách, bankovních účtech, nezaplacené půjčky atd.).
  Neuhrazené vydané i přijaté zálohové faktury, neuhrazené zálohy na daní z příjmu na základě minulého daňového přiznání;
  Přehled majetků s daňovými a účetními odpisy, případně inventární karty;
  Hlavní knihu, hlavní knihu analyticky, obratovou předvahu;
  Účetní závěrku za poslední období, případně mezitímní účetní závěrku, pokud se jedná o předání v průběhu roku;
  Účetní deník (nebo peněžní deník u DE);
  Přiznání k dani z příjmů včetně přehledu položek, které mohou ovlivnit daňové povinnosti v dalších letech; podaná daňová přiznání k ostatním daním;
  U plátců DPH – odevzdaná daňová přiznání a hlášení včetně rozepsání uváděných položek po dokladech;

image
image

Igor Vlasuk

GSM.: +420 775 570 553
Tel.: +420 222 943 184
email: iv@ivucetnictvi.eu


IČO: 27564363
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

Se mnou se domluvíte česky, rusky, anglicky, ukrajinsky
GDPR

image
Igor Vlasuk © 2008